Trzecie już szkolenie „Praca z dzieckiem z obniżonymi możliwościami poznawczymi oraz specyficznymi trudnościami szkolnymi” realizowane w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” odbyło się 21 czerwca br. w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia Elżbieta Kołodziej  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z obniżonymi możliwościami oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym.

Przedstawiła współczesne kierunki oddziaływań psychokorekcyjnych oraz formy rozwijania aktywności pozaszkolnej. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się także z metodami pracy z dzieckiem sprawiającym trudności, takimi jak: arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, dialog terapeutyczny, psychodrama dziecięca i drama, integracja sensoryczna, niedyrektywna terapia zajęciowa.

Wiele miejsca poświęcono również zagadnieniu dotyczącemu pracy z uczniem z zespołem FAS. Opiekunowie mogli uzyskać wiedzę na temat sposobów poprawiających jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków szkolnych oraz domowych. Zwrócono uwagę na problemy z koncentracją dzieci. W czasie spotkania nastąpiła również wymiana własnych doświadczeń w wypełnianiu roli opiekuna. W celu oceny wiedzy rodziców związanej z pracą z dzieckiem z trudnościami przeprowadzono test na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu. Można stwierdzić, że zdobyte informacje w trakcie szkolenia pozwolą opiekunom na poprawę interakcji z dziećmi, czego korzystne skutki będą odczuwać obie strony, zarówno opiekun, jak i dziecko.

Data opublikowania: 30 czerwca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”