W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” zrealizowano czwarte ostatnie z zaplanowanych szkoleń, które zostało przeprowadzone  09 września dla 20 rodziców zastępczych w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia  Iwona Habuz  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym.

Przedstawiła współczesne kierunki oddziaływań psychokorekcyjnych oraz formy rozwijania aktywności pozaszkolnej. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się także z metodami pracy z dzieckiem sprawiającym trudności, takimi jak: arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, dialog terapeutyczny, psychodrama dziecięca i drama, integracja sensoryczna oraz niedyrektywna terapia zajęciowa.

Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniu dotyczącemu pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania. Opiekunowie mogli uzyskać wiedzę na temat sposobów poprawiających jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków szkolnych oraz domowych. Zwrócono uwagę na problemy zachowań będące przejawem agresji w stosunku do ludzi i zwierząt: znęcanie się, grożenie, zastraszanie, wszczynanie bójek czy fizyczna przemoc, celowe niszczenie mienia, oszustwo, kradzież, włamania, kradzież cennych przedmiotów, kłamstwa i inne działania podejmowane w celu zdobycia dóbr.

Dopiero sytuacja nagminnie powtarzających się kradzieży czy kłamstw może być dla nas sygnałem o możliwości występowania zaburzeń zachowania. Poważne naruszenie zasad, częste niewracanie na noc do domu pomimo zakazu rodziców, wagarowanie, ucieczki z domu, mogą być ograniczane jedynie do środowiska rodzinnego. Manifestują się one głównie zachowaniami aspołecznymi, agresywnymi w stosunku do rodziców, rodzeństwa.

Zaburzenie zachowania mogą występować u dzieci z prawidłowym i nieprawidłowym procesem socjalizacji. Dziecko nie musi aktywnie sprzeciwiać się normom, często po prostu nie wykonuje swoich obowiązków i ignoruje obowiązujące zasady. W czasie spotkania nastąpiła również wymiana własnych doświadczeń w wypełnianiu roli opiekuna. W celu oceny wiedzy rodziców związanej z pracą z dzieckiem z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi przeprowadzono test na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu. Na jego podstawie można stwierdzić, że zdobyte informacje w trakcie szkolenia pozwolą opiekunom na poprawę interakcji z dziećmi, czego korzystne skutki będą odczuwać obie strony, zarówno opiekun, jak i dziecko.

Data opublikowania: 14 września 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”