Zabawa i integracja
Zabawa i integracja

Nauka tańca, gry planszowe, malowanie twarzy,  policyjne miasteczko ruchu drogowego oraz mnóstwo innych atrakcji – 25 maja w Leśnym Zaciszu w Lisowie 250 osób: dzieci oraz rodzice sprawujący pieczę zastępczą, młodzież usamodzielniana, rodziny mieszkające w mieszkaniach chronionych oraz rodziny z gminy Górno, Łopuszno i Masłów biorące udział w projekcie „Myśląc o Rodzinie” uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Bielna powitała wszystkich uczestników razem z członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego:  Markiem Kwietniem oraz Dorotą Matuszewską, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie. Rozdali dzieciom wyczekiwane upominki życzyli szczęścia, uśmiechu i pogody ducha zapraszając  do wspólnej zabawy. 

Starosta Kielecki Michał Godowski wziął udział w zabawach integracyjnych. W organizację spotkania, zaangażowały się instytucie i indywidualne osoby, współpracujące z PCPR w Kielcach w organizacji działań dla podopiecznych.

Wolontariusze z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, wspólnie z Martyną Jamrożek oraz  Kacprem Idzikiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy oraz Stowarzyszenia Edukacja Poza Formalna „Kalejdoskop” przygotowali zabawy taneczno-muzyczne, konkursy, gry: nauka tańca belgijskiego oraz malowanie twarzy. Fundacja  „Marylek” przygotowała punkt z grami planszowymi prowadzony przez wolontariuszy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska zorganizowane przez policję oraz straż pożarną. Przedstawiciele policji zorganizowali „Miasteczko ruchu drogowego” oraz przeprowadzili zajęcia dotyczące poprawnego zachowania na drodze. Strażacy zaprezentowali sprzęt, służący do akcji ratowniczych. Dzieci mogły obejrzeć wóz, motor policyjny oraz skorzystać z porad dotyczących przepisów ruchu drogowego i  bezpieczeństwa.

Uczestnicy spotkania mogli także bezpłatnie skorzystać z placu zabaw oraz zwiedzania zoo liczącego około 90 gatunków zwierząt. Malownicze tereny sprzyjały dłuższemu spacerowi potrzebnemu na zapoznanie się z tak licznymi mieszkańcami ogrodu zoologicznego.

Był także słodki poczęstunek: popcorn i wata cukrowa. Doceniono także potrawy z grilla, które pracownicy obiektu serwowali przez cały czas trwania imprezy.

Zwieńczeniem pikniku była zabawa prowadzona przez DJ, która zgromadziła nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Radość i zmęczenie malujące się na twarzach dzieci były dowodami potwierdzającymi potrzebę organizacji tego typu imprez- kreatywnych, pełnych atrakcji oraz integrujących członków rodzin.

Data opublikowania: 29 maja 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”