W Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kielcach odbyło się spotkanie kulturalno-edukacyjne w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. Uczestniczył w nim Stefan Bąk – członek Zarządu Powiatu Kieleckiego. 

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z twórczością malarki Wiesławy Kisiała. Opowiedziała ona o swoim życiu oraz działalności artystycznej, prezentując pokazowe obrazy. Dodatkowym elementem spotkania były warsztaty plastyczne. Uczestnicy dzięki pomocy i wskazówkom pracownika Dziennego Domu Opieki Medycznej stworzyli palemki wielkanocne. Na spotkaniu nie zabrakło również poczęstunku.  

– Dziękuję pani kierownik Małgorzacie Kudła za udostępnienie lokalu, pani Wiesławie Kisiała za przybycie oraz wykład nt. jej życia i twórczości – powiedziała na zakończenie spotkania Anna Florczyk – Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Data opublikowania: 2 kwietnia 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”