W dniu 16 lipca 2015r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

Tematem wiodącym spotkania była zmiana zawarta w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy dotycząca ustalania profili dla osób bezrobotnych. Zasady „profilowania” przedstawił w przystępny sposób Kierownik Referatu  Poradnictwa Zawodowego – Pan Marcin Świercz, który jest jednocześnie członkiem Powiatowego  Zespołu Koordynującego Współpracę jako przedstawiciel PUP w Kielcach.

Na spotkaniu podjęto również tematy dotyczące realizacji kontraktów rodzinnych i ewentualnych trudności. Omówiono wstępnie planowaną na początek września br. wizytę studyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Olsztyna, który również realizuje pilotażową część projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”.

Data opublikowania: 23 lipca 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”