Ścieżka osoby bezrobotnej i poszukującej pracy opracowana w formie diagramu  przez przedstawicieli PUP w Kielcach uczestniczących w projekcie pilotażowym „Schematom Stop!”.

Diagram  w załączeniu:

Schemat

Data opublikowania: 20 lutego 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”