W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” 15 maja w Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18 w Kielcach zorganizowano pierwsze z czterech zaplanowanych szkoleń dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenie obejmowało tematykę uzależnień.

Prowadząca szkolenie psychoterapeuta do spraw uzależnień  Małgorzata Kołodziej  skupiła się na takich zagadnieniach jak: mechanizmy powstawania oraz rodzaje, symptomy i objawy uzależnień.

Wiele miejsca poświęcono metodom terapii oraz profilaktyce obejmującej m.in. psychoedukację dzieci i młodzieży w zakresie ryzyka uzależnień. Zadaniem uczestniczących w szkoleniu było wypełnienie testu, którego celem było rozpoznanie sytuacji związanej z ryzykiem pojawienia się niebezpiecznych czynników, które powodują zwiększenie podatności dzieci i młodzieży na wystąpienie niepożądanych zachowań.

Rodzice zastępczy mieli możliwość skonsultowania ze specjalistą swoich obaw związanych z sytuacją rodzinną, szkolną, rówieśniczą dzieci. W przygotowanej prezentacji zwrócono uwagę na przyczyny sięgania po substancje odurzające, sygnały ostrzegawcze, czynniki chroniące, ale także na cele programów psychoterapii oraz miejsca, w których można uzyskać pomoc. W ośmiogodzinnym szkoleniu wzięło udział 20 opiekunów.

Rozmawiano m.in. o uzależnieniu od środków psychoaktywnych, Internetu, gier, hazardu, telefonu, słodyczy. Uczestnicy otrzymali ulotki na temat uzależnień od alkoholu oraz narkotyków oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Data opublikowania: 19 maja 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”