W dniu 21 czerwca 2015r. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyło się ognisko integracyjne dla rodzin uczestniczących w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. 

W spotkaniu wzięło udział 9 rodzin wielodzietnych z gmin: Łopuszno, Masłów i Bieliny. Beneficjenci mieli możliwość wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu, a także integracji i wymiany doświadczeń wśród innych rodzin uczestniczących w projekcie. Dodatkową atrakcją spotkania była możliwość zwiedzania obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Data opublikowania: 27 czerwca 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”