Listopad - Grupa Wsparcia
Listopad - Grupa Wsparcia

Jesteśmy już po listopadowym spotkaniu Grupy Wsparcia. Z powodu obowiązujących obostrzeń działanie odbyło się w formie zdalnej. Tradycją już jest, że rodzice opowiadają o swoich sukcesach, porażkach, podejmowanych działaniach. Wzajemnie się wspierają w trudnościach wynikających z opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Podjęłyśmy również temat związany z asertywnością, jak ją definiować, jak ją stosować w relacjach z drugim człowiekiem, jakich zwrotów można używać chcąc zastosować technikę asertywności.
Już niebawem kolejne wspólne spotkanie😊

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

Data opublikowania: 27 listopada 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”