Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uczestniczących w projekcie „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. 

Data opublikowania: 11 września 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”