Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób uczestniczących  w projekcie ” Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, w celu zamieszczenia w dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej, w zakładce projektu Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej w zakładce konkurs ofert.

Data opublikowania: 9 sierpnia 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”