Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób uczestniczących  w projekcie ” Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Data opublikowania: 11 września 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”