Plakat - opieka wytchnieniowa
Plakat - opieka wytchnieniowa

Ogłoszenia dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłaszanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Data opublikowania: 28 czerwca 2021


Dotyczy projektu:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021