W ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” zorganizowano szkolenia z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi dla 21 opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane przez Centrum Kształcenia Kadr Ck Edukacja w Kielcach. 

Organizacja szkoleń miała na celu profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, poprawy jakości sprawowanej opieki oraz nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych.   

Szkolenia zostały podzielone na trzy bloki: 

  1. „ Blok dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
  2. „Blok dla opiekunów osób z niepełnosprawnością ruchową”
  3. „Blok dla opiekunów osób z zakłóceniami i zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)”. 

Każdy z bloków szkoleniowych obejmuje zajęcia w wymiarze 24 godzin. Zajęcia  dla grupy opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową zostały już zrealizowane. Od dnia 20 listopada br. odbywa się szkolenie dla opiekunów osób z zakłóceniami i zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu).  

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia dostosowane do potrzeb poszczególnych grup. Opiekunowie mogli w sposób profesjonalny otrzymać wiedzę na temat reakcji emocjonalnych i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ponadto został poruszony ważny aspekt związany z radzeniem sobie ze stresem ( techniki relaksacji) oraz asertywnością. Psycholog prowadzący zajęcia zapoznał uczestników z metodami skutecznej komunikacji ukierunkowanej na budowanie relacji i tworzenie klimatu bezpieczeństwa oraz ze sposobami wzmacniania poczucia własnej wartości, sposobami podnoszenia odporności psychicznej podopiecznych i opiekunów.  

Poruszono również specyficzne dla danej grupy zagadnienia związane m.in. z seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy też z metodami stymulacji rozwoju osób z autyzmem. Każda z grup przeszła kurs „Pierwszej pomocy w nagłych przypadkach”.

Data opublikowania: 22 listopada 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”