Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Data opublikowania: 3 stycznia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”