Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – „pilotaż”. 

Data opublikowania: 13 kwietnia 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”