Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Data opublikowania: 27 stycznia 2023


Dotyczy projektu:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023