Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny w PCPR w Kielcach ul. Wrzosowa 44,25-011 Kielce.

Data opublikowania: 18 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”