Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – psychologw PCPR w Kielcach ul. Wrzosowa 44,25-011 Kielce.

Data opublikowania: 27 lipca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”