Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy unijnych.

Data opublikowania: 7 listopada 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”