Choroby narządu ruchu leczy się ruchem. Trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać, czym dla mojej rodziny było uczestnictwo w zajęciach usprawniająco-rehabilitacyjnych – mówi Iwona Dziedzic z gminy Górno. 

Pan Mieczysław przeszedł udar i złamał nogę w dwóch miejscach. – Powrót męża do zdrowia nie był łatwy. Po wyjściu ze szpitala tylko leżał w łóżku – wspomina żona Iwona Dziedzic. – Kiedy usłyszeliśmy o projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, postanowiliśmy wziąć w nim udział. To była słuszna decyzja. Dzisiaj mąż już spaceruje.

W ramach wielozadaniowego projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w 2019 roku realizowane były zajęcia usprawniająco–rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Były one prowadzone przez wykwalifikowaną kadręw domu uczestników projektu.Rehabilitanci indywidualnie dobierali metody pracy z uczestnikiem, uwzględniając również zalecenia lekarza.

– Sprawność fizyczna jest ważnym elementem w powrocie do zdrowia. Jak wskazała przeprowadzona na potrzeby projektu diagnoza środowiska lokalnego, stanowi ona podstawę do zwiększenia samodzielności uczestników naszego przedsięwzięcia – mówi Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. – Zadanie realizowane było przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Kielcach, które zostało wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert  – dodaje Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Od września do grudnia 2019 roku ponad 90 osób skorzystało z 2600 godzin zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych. – Przyjeżdżała do męża rehabilitantka. Wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić na wyjazdy do ośrodka zdrowia czy innego miejsca, gdzie jest prowadzona rehabilitacja – opowiada pani Iwona.

Prowadzona rehabilitacja, nie różniła się od tej, która odbywa się w stałym ośrodku. – Do pacjenta przywoziłam między innymi stół rehabilitacyjny, elektrostymulatory. Oczywiście wykorzystywaliśmy także dostępne przedmioty w domu, na przykład schody, podesty, krzesła, stół czy łóżko – opowiada Magda Mazur, rehabilitantka ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Kielcach.

Jak podkreślają nasi rozmówcy, rehabilitacja w domu ma wiele korzyści. – Nie czujemy się skrępowani, nie jesteśmy zależni od kogoś. Daje ona duży komfort psychiczny. Ponadto, uczymy się ćwiczeń, które możemy później sami wykonywać – wylicza kolejna uczestniczka projektu, Elżbieta Kwiecień z gminy Chęciny.

Zajęcia usprawniająco–rehabilitacyjne będą kontynuowane w tym roku. – Cieszymy się z efektów projektu. Rehabilitacja domowa nie tylko poprawia sprawność ruchową, ale i samopoczucie. Na ten rok w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” przewidziane jest 3 tysiące godzin – informuje Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.   

Data opublikowania: 20 stycznia 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”