Drugie z czterech szkoleń zaplanowanych dla osób sprawujących pieczę zastępczą zostało przeprowadzone 3 czerwca 2017 roku w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”. W ośmiogodzinnych zajęciach pn. „Kompetencje rodzicielskie: stawianie granic, motywowanie, stosowanie wzmocnień, nagradzanie, karanie” wzięło udział 20 rodziców zastępczych. Zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: style wychowania, postawy rodzicielskie, skuteczna komunikacja, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Prowadząca szkolenie przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej podstawy teoretyczne, następnie uczestnicy zajęć mogli przybliżyć własne spostrzeżenia związane
z  poszanowaniem praw i potrzeb dzieci. Przykłady tych działań stały się rozległym polem do dyskusji na forum grupy. Z opinii rodziców wynikało, że wychowanie jest procesem dającym mnóstwo satysfakcji,  jednak jest także wyzwaniem.  Często można spotkać się z wieloma problemami, których konsekwencje mogą zaburzyć proces socjalizacji dziecka.

Prowadząca zwróciła uwagę na sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz przekazała praktyczne wskazówki postępowania w takich okolicznościach.

Opiekunowie wypełnili test sprawdzający wiedzę na temat wychowania dzieci oraz młodzieży (przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia).  Test składał się z dwóch części. Pierwszy obszar dotyczył kompetencji wychowawczych w ujęciu Thomasa Gordona- twórcy koncepcji „wychowania bez porażek” opierającej się m.in. na podmiotowym traktowaniu dziecka.  

Drugą część stanowiły pytania dotyczące psychologii rozwojowej dziecka. Uczestnicy zgodnie przyznali, że zwiększyła się ich świadomość związana z osiąganiem zaplanowanych celów wychowawczych oraz edukacyjnych. Uzyskana wiedza pozwoli na analizę mocnych oraz słabych stron, co może implikować łatwiejsze kształtowanie kompetencji wychowawczych.

Data opublikowania: 8 czerwca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”