Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-011 Kielce.

Data opublikowania: 7 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”