W dniu 4 września 2015r. odbyło się spotkanie integracyjne dla rodzin wielodzietnych uczestniczących w projekcie „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” z przedstawicielami instytucji wspierających rodziny. 

Wszyscy wspólnie bawili się w staropolskim stylu. Dla dzieci i ich rodziców organizatorzy przygotowali: przejazd bryczką, jazdę na koniu, pokaz sokolniczy, przedstawienie Pani Twardowska, wspólne tańce i pyszny poczęstunek.

Spotkanie uświetnili goście specjalni: Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, Wójt Gminy Łopuszno- Irena Marcisz, Wicewójt Gminy Masów-  Monika Dolezińska- Włodarczyk.

Dziękujemy wszystkim za wspólne spędzanie czasu.

Data opublikowania: 10 września 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”