Podopieczni objęci projektem „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wzięli udział w ciekawych zajęciach plastycznych, które odbyły się w 7 lutego w Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii oraz 9 lutego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wspólnie wykonali kolorowe maski karnawałowe. 

Zajęcia mają na celu integrację g i wspólne spędzanie czasu wolnego podczas pracy twórczej. Sprzyjają relaksacji pozwalającej na odreagowanie stresu.

Ta forma terapii prowadzi do podnoszenia zdolności percepcyjno-poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz kształtuje zdolności manualne i ruchowe, rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie.

Ptzypomnijmy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje prjekt ” Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Jest skierowano do obywateli Ukrainy w wieku (18-60 lat kobiety; 18-65 lat mężczyźni), którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. Mogą oni korzystać z pomocy udzielanej w Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach ul. Stefana Okrzei 18/7, tel. 600 286 695, e-mail pcprorzei@pcprkielce.pl.

Centrum jest czynne codziennie w godzinach 7.15-15.15 (inne godziny po uzgodnieniu telefonicznym)

W Centrum można otrzymać:

– pomoc w nauce języka polskiego

– pomoc psychologiczną indywidualną i grupową,

– poradnictwo prawne,

-pomoc asystenta w załatwianiu spraw urzędowych,
zdrowotnych, w zatrudnieniu, edukacji,

– usługę tłumacza.

– szkolenia zawodowe,

-opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenie,

– pomoc finansową na zakup żywności, środków czystości i innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Szczegółowe informacje – 604 222 934, e – mail pcprokrzei@pcprkielce.pl

Data opublikowania: 10 lutego 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy