W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” przeprowadzono kursy z obsługi kasy fiskalnej, które skierowane były do grupy ukraińskich kobiet. Celem szkolenia było przekazanie praktycznych umiejętności związanych z korzystaniem z urządzenia fiskalnego.

Kursy odbyły się w przyjaznej i otwartej atmosferze, co sprzyjało efektywnej nauce. Uczestniczki szkolenia miały możliwość zapoznania się z różnymi modelami kas fiskalnych, sposobami ich obsługi, a także procedurami związanymi z wydawaniem paragonów i prowadzeniem dokumentacji sprzedażowej.

Kursy stanowiły również doskonałą okazję do integracji i wymiany doświadczeń między kobietami. Kursy z obsługi kasy fiskalnej to tylko jeden z elementów projektu, ale mają one niebagatelne znaczenie dla uczestniczek szkolenia, które dzięki zdobyciu nowych umiejętności mogą lepiej radzić sobie w polskim społeczeństwie i na rynku pracy.”

Data opublikowania: 14 lutego 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy