Dnia 23 czerwca 2015r. w Lublinie odbyła się konferencja projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Wzięli w niej udział Członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz Koordynator Powiatowy.

Konferencja była okazją do wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z dobrymi praktykami wypracowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Opatowie.

W drugiej części spotkania dr Jarosław Przeperski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił założenia do Modelu Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy. W opinii dr Przeperskiego dzięki realizacji projektu „Schematom STOP!…” w powiatach wypracowywane są obecnie bardzo istotne rozwiązania, które umocowują rodzinę w centrum współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.

Po zakończeniu zaplanowanych wystąpień rozpoczęła się dyskusja dotycząca rozwiązań w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy ukierunkowanych na wsparcie rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Data opublikowania: 27 czerwca 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”