W październiku rozpoczęliśmy realizację kolejnych form wsparcia przeznaczonych dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rodziny – „Szansa” realizuje następujące zadania: – Grupy wsparcia dla  opiekunów pieczy zastępczej;- Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;- Cykl warsztatów  rozwijających kompetencje wychowawcze dla opiekunów pieczy zastępczej.  

Głównym celem cyklicznych spotkań dla rodziców jest:- pomoc samemu sobie w grupie osób z podobnymi problemami, – możliwość otrzymania i udzielenia wsparcia i informacji zwrotnych w zaplanowanym temacie, – poznanie problemów, ale też środków zaradczych stosowanych przez inne rodziny, osoby w sytuacjach podobnych, – pokazanie siły grupy „nie jestem sama/sam”, mogę prosić o pomoc, otrzymam wsparcie, uznanie, nauczę się od innych, będę posługiwać się nabytym doświadczeniem, sposobem zachowania się na gruncie własnej rodziny. 

Fundacja „RESTART” natomiast rozpoczęła działania dla rodzin zastępczych oraz osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, przeprowadzając poradnictwo specjalistyczne: pedagogiczne i logopedyczne oraz konsultacje terapeuty rodzin/psychoterapeuty i terapeuty ds. uzależnień.  Spotkania odbywają się w Centrum Usług, ul. Okrzei 18, piętro 3, pokój 7, oraz w miejscu zamieszkania uczestników projektu. Przed nami kolejne spotkania i działania projektowe.

Data opublikowania: 10 listopada 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”