Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.10.2016 r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta.

Data opublikowania: 6 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”