Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zostanie zatrudniona Pani Anna Kurtek zam. Kielce.

Uzasadnienie: Pani Anna Kurtek spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Data opublikowania: 27 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”