Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o naborze na wolne stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zostanie zatrudniona Pani Kamila Kamińska zam. Radkowice.

Data opublikowania: 17 sierpnia 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”