Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Asystent osoby niesamodzielnej, niepełnosprawnej w ramach projektu  „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 15 listopada 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”