Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o wyborze wykonawcy na wykonanie usługi na sukcesywny zakup paliwa do samochodu służbowego, tj. oleju napędowego oraz 1 karty paliwowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania: 9 listopada 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”