Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez:
Konkret Plus Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce.
Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego będącego podstawą wyłonienia Wykonawcy.

Data opublikowania: 6 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”