Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o wyborze wykonawcy na zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matemetyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowania braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Data opublikowania: 25 września 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”