Dotyczy: rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu „Myśląc o Rodzinie”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36,25-711 Kielce.

Uzasadnienie:Oferta spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego będącego podstawą wyłonienia Wykonawcy.

Data opublikowania: 22 września 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”