Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.07.2016 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Data opublikowania: 27 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”