Dotyczy: rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania: 21 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”