Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Sveko – Dyk Zbigniew Dyk, ul. Siedmiu Źródeł 3,25-821 Kielce.

Data opublikowania: 6 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”