Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrano ofertę Pani Wiolety Kaczmarzyk  zam. Wola Murowana.

Data opublikowania: 14 listopada 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”