Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o wyborze wykonawcy na zorganizowanie zajęć z robotyki w formie półkolonii i warsztatów dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania: 6 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”