Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez: P.H.U. PWP Elektronik, ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce.

Data opublikowania: 18 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”