Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego będącego podstawą wyłonienia Wykonawcy.

Data opublikowania: 4 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”