Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

Zadanie 1 – nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Zadanie 2 – Anna Kwiatkowska, Mójcza 2 „c”, 26-021 Daleszyce, za cenę 700,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymał największą ilość punktów według określonych kryteriów oceny ofert.
Zadanie 3– nie wpłynęła żadna oferta.
Zadanie 4– nie wpłynęła żadna oferta.
Zadanie 5– Maria Kania, ul. Zofii Nałkowskiej 1/13, 25-546 Kielce za cenę 5 400,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymał największą ilość punktów według określonych kryteriów oceny ofert.
Zadanie 6
Usługi Psychologiczne Szkolenia Anna Osowska, ul. Ludwika Solskiego 15, 25-452 Kielce za cenę 10 800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymał największą ilość punktów według określonych kryteriów oceny ofert.
Zadanie 7
Usługi Psychologiczne Anna Osowska, ul. Ludwika Solskiego 15, 25-452 Kielce za cenę 28 200,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymał największą ilość punktów według określonych kryteriów oceny ofert.

Data opublikowania: 19 września 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”