Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KJK Janusz Łoskot 26-001 Masłów II Nr 1A. 

Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego będącego podstawą wyłonienia Wykonawcy.

Data opublikowania: 13 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”