Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Data opublikowania: 7 listopada 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”