Dotyczy zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów integracyjnych obejmujących diagnozę i wzmocnienie odporności na kryzys i trudności życiowe dla 15 rodzin uczestniczących w projekcie „Myśląc o rodzinie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych BUSFERIE Edyta Rabiej & Jan Tarnowski Sp. Jawna, ul. Duża 7, 25-308 Kielce.

Data opublikowania: 5 czerwca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”