Dotyczy zapytania ofertowego na zorganizowanie, przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 4 września 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”