Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o wyborze wykonawcy na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”. 

Data opublikowania: 18 maja 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”