Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Panią Małgorzatę Kołodziej zam. w Kielcach.

Data opublikowania: 8 września 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”